29 oct. 2021

Tret de sortida a Acció>Cinema

NOTÍCIES > 22.10.2021

Tret de sortida a Acció>Cinema

El passat divendres 22 d’octubre, en el marc del FILMETS Badalona Film Festival, es va fer la presentació institucional del projecte ACCIÓ>CINEMA al Centre Cultural El Carme a Badalona. La presentació va comptar amb la Hble. Sra. Victòria Alsina, Consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, en representació  del Departament de Cultura, Josep Viñeta Balsells, CEO de FILMETS Badalona Film Festival; i Carlos R. Ríos, de Catalunya Film Festivals i director del D’A Film Festival Barcelona.

La promoció d’una ciutadania crítica des de l’audiovisual és imprescindible.” Amb aquestes paraules, Josep Viñeta va inaugurar l’acte de presentació institucional d’ACCIÓ>CINEMA, una iniciativa de Catalunya Film Festivals en col·laboració amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament del Departament d’Acció Exterior i Govern Obert i el Departament de Cultura per promoure l’audiovisual com a eina de construcció d’una ciutadania formada, crítica i mobilitzada per un món més just. Carlos R. Ríos, president de Catalunya Film Festivals va destacar que, des de l’entitat, s’entén que el cinema és una eina que educa, transforma i contribueix a la creació d’una ciutadania crítica.ACCIÓ>CINEMA englobarà 28 festivals socis de Catalunya Film Festivals que estendran les seves activitats fins el 2022: una gran varietat de temàtiques i diversitat de continguts. Carlos R. Ríos va posar ènfasi en el fet de que molts d’aquests festivals ja transmiten tots els valors que promociona el nou projecte, però que, ara encara més es treballarà per a que aquests missatges siguin millors i incidèixin en gran mesura a tota la ciutadania

La última paraula va ser per la convidada d’honor, Hble. Sra. Victòria Alsina, Consellera d’Acció Exterior i Govern Obert, en nom del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que va agrair el retorn a la normalitat dels actes culturals, amb les últimes notícies que permeten el 100% de l’aforament en els actes culturals. A més a més, va afegir que, per el Departament de Cultura, és molt important el fet de poder vincular l’educació per al desenvolupament i l’educació crítica amb valors per mobilitzar la ciudadania. També va destacar el fet d’apostar per a la innovació educativa i encetar vincles amb diversos actors implicats del sector, així com també l’intercanvi d’idees i accions que contribueixin a la creació d’aquesta ciutadania crítica i responsable. “Utilizar fòrmules com el cinema i altres disciplines artístiques per arribar a transmetre aquests missates és un exemple del que s’ha de fer i el que més funciona.” La Consellera va recalcar molt positivament el suport institucional per part del Govern de la Generalitat i l’esforç de Catalunya Film Festivals, juntament amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament la creació de l’iniciativa afirmant que “el món de l’audiovisual presenta nous reptes i és cabdal, Acció<Cinema és una oportunitat que es materialitza i sensibilitza a la societat.” Finalment, va afegir que Acció>Cinema conecta dos mons extremadament rics i reconeguts: un d’ells la lluita catalana que agrupa i fomenta debats i qüestiona situacions de status quo i, en segon lloc, el món dels cineastes, els guionistes i els productors que cal potenciar dins del sector audiovisual català.