Acció>Cinema és una iniciativa participativa que vol posar en valor l’audiovisual com a eina efectiva de transformació social, contribuint a la construcció d’una ciutadania crítica i corresponsable de l’impacte econòmic, social, ambiental, cultural i de gènere de les seves accions.

Treballem en el marc de festivals de cinema i en l’entorn educatiu, proposant activitats i creant aliances que apropin el món de la cooperació i la cultura de la pau als infants i joves, així com als professionals del sector audiovisual.

Quines activitats realitzem?

1. Accions en l’àmbit educatiu i familiar

Volem difondre l’audiovisual entre l’alumnat i el professorat de Catalunya com a eina educativa de transformació social, que permeti generar espais participatius de reflexió i aprenentatge, i que alhora doni a conèixer les funcions i objectius de les ONG catalanes que treballen per la justícia global.

Supamodo, Likarion Wainaina (Festival Wallay)

2. Formació per a professionals de la cooperació

Volem capacitar els i les professionals del sector de la cooperació en termes de conceptualització, producció, rodatge, distribució i difusió audiovisual, per tal que puguin utilitzar aquest mitjà per a transmetre la seva activitat i el seu testimoni.

Sessió online al DocsBarcelona

3. Formació per als professionals del cinema

Volem capacitar els i les professionals del sector audiovisual i/o vinculats als festivals i mostres de cinema en termes de justícia global i drets humans.

Sessions professionals al DocsBarcelona

4. Assessorament d’audiovisuals amb valors

Volem establir un flux d’informació bidireccional entre Catalunya Film Festivals i l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament que connecti l’audiovisual als projectes de cooperació i viceversa, per tal de reforçar les vies de col·laboració.


Jornades Professionals a l’Alternativa

Què pensem?

Creiem en un cinema transformador. Compromès. Amb valors.

No hi ha transformació sense compromís, ni compromís sense valors, ni valors sense objectiu. Ens agrada el cinema amb objectius.

Un cinema actiu i reactiu. Crític. Que connecta realitats.

En un món global i complex, cada petita acció té conseqüències. Per això cal conèixer i cal pensar. Tot està connectat.

Un cinema on el públic és protagonista. Amb mirada global. On es parla de solucions.

Vincular l’audiovisual amb realitats diverses. Ampliar la mirada. Generar canvis. Sovint les solucions comencen per obrir els ulls.

Un cinema que fa pensar. Que lluita. Que canvia el món.

La pantalla empodera perquè ofereix actitud crítica, informació i motivació. El cinema ens commou, el cinema ens mou.