Acció>Cinema és una iniciativa impulsada per Catalunya Film Festivals en col·laboració amb l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea i en coordinació amb Lafede.cat, que promou l’audiovisual com a eina de construcció d’una ciutadania formada, crítica i mobilitzada per un món més just.

Connectem el món de la cooperació amb el del cinema, el públic i la realitat, l’anàlisi crític i l’acció. Perquè en un món global, les solucions són globals. 

Catalunya Film Festivals és l’associació de festivals i mostres de cinema catalans que defensa i gestiona el gran valor cultural que aquests suposen pel sector audiovisual, la cultura i la societat.

Els 48 festivals i mostres de cinema participants són una peça clau del sector cinematogràfic català, una plataforma de difusió de cinema inèdit, plural i divers, i un generador de reflexió i experiències col·lectives que involucra més de 1.500 professionals, 570.000 espectadors i 100 localitats de Catalunya.

 

L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) és l’organisme de la Generalitat de Catalunya responsable de gestionar les polítiques de cooperació al desenvolupament. Està adscrita al Departament d’Acció Exterior i Unió Europea.

És el principal instrument del Govern i la ciutadania de Catalunya per sumar-se a la comunitat internacional en el compromís per construir un món més just i solidari, i treballar per garantir l’accés als drets fonamentals i al lliure desenvolupament de les persones i els pobles d’arreu del món.

Lafede.cat està formada per 125 organitzacions i neix el gener de 2013 com a resultat de la fusió de les antigues Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament-FCONGD, Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans-FCONGDH i Federació Catalana d’ONG per la Pau-FCONGPAU.

Lafede.cat és una xarxa que promou l’acció col·lectiva de les entitats afiliades. Lafede.cat treballa activament per aconseguir la justícia global i l’eradicació de les desigualtats a tot arreu, a d’altres llocs del món i a casa nostra, mitjançant la cooperació al desenvolupament, la defensa i promoció dels drets humans i el foment de la pau.