10 des. 2021

Joaquim Roqué: “Treballar amb els joves els temes socials i humanitaris, significa que la nostra acció pot tenir efectes més endavant perquè la societat sigui més justa.”

NOTÍCIES > 10.12.2021

Joaquim Roqué:  “Treballar amb els joves els temes socials i humanitaris, significa que la nostra acció pot tenir més efectes més endavant perquè la societat sigui més justa.”

El TERRA GOLLUT film festival és un dels festivals que participa dins Acció>Cinema amb dues activitats: Cinema amb valors i Descendents. El passat 30 de novembre es va dur a terme la primera activitat, amb la projecció de “Sóc perquè som” i un posterior col·loqui. El proper 2022, duran a terme la seva segona activitat, Descendents, una activitat amb el cinema com a eina transformadora de consciències per a tractar un tema molt present a la societat del Ripollès, la seu natal del GOLLUT, als diferents pobles i als centres educatius: les discriminacions a les que ens afrintem pels origens racials, culturals o religiosos. Hem volgut parlar amb el director del Festival, i un dels principalss ideòlegs de les activitats, Joaquim Roqué, per a que ens expliqui, de manera més detallada, d’on prové el terra GOLLUT i per què treballa els continguts que treballa. 

Txt. Mireia Girbau      Fotografies: TERRA GOLLUT film festival (Instagram)

Per què l’aposta del festival amb la temàtica que reivindica? 

El cinema social, humanitari i compromès té poc espai als mitjans de comunicació, plataformes o als cinemes. Creiem en el poder transformador del cinema per remoure i captivar l’ànima de les persones, per contribuir a canviar el seu punt de vista respecte als problemes del món, per empatitzar-hi i comprendre’ls, perquè creiem cada persona sí que té el poder de canviar el seu entorn immediat. Aspirem ser l’espurna que engega el canvi personal.

Per què prioritzeu l’extensió territorial? 

Perquè la cultura i el cinema no arriba per igual a tots els llocs i poblacions. Com a norma general, les conurbacions concentren els principals espais culturals, ja bé perquè les empreses culturals executen les seves activitats en llocs on hi ha massa crítica per tenir un retorn econòmic. Cal recordar que la cultura a Catalunya i a l’Estat, no té la prioritat que si té en altres països, això es demostra amb el poc percentatge d’inversió pública que tenen les polítiques culturals, tant en l’àmbit autonòmic, com estatal, com municipal. Des del Terra GOLLUT film festival creiem fermament que la cultura i el cinema és un bé essencial, que si se’n gaudeix, ajuda al desenvolupament d’altres àmbits de la vida. Som un festival de poble que s’estén a altres pobles, precisament per aquesta raó.

Per què vau realitzar el canvi de nom? 

De fet està molt relacionat amb la pregunta anterior. De la primera a la sisena edició, vam organitzar el Festival Gollut que estava centrat pràcticament en exclusiva a Ribes de Freser. Vam veure que l’esforç que suposava dur films internacionals d’altres països, realitzar les traduccions, etc. Se’n beneficiava poca població d’aquesta aposta cultural, ja per si alternativa i que no és mainstream, és a dir, no és una aposta convencional. Vam veure l’interès d’altres poblacions de la zona i també, cal recordar que el nom de Gollut, es deu a la comunitat de persones que va ser discriminada per la seva aparença física i ètnia. Els golluts o nans de Ribes, segons descobriments documentals recents, no només van viure a Ribes de Freser, sinó que precisament per la discriminació que van patir, i també perquè es creu que es tractava d’una comunitat primitiva i que es remunta a temps passats, també habitaven en altres poblacions. El nou nom de TERRA GOLLUT, és, doncs, una extensió de les activitats del certamen a altres poblacions, que molt sovint, són micropobles, i en en la majoria de casos, les sessions de cinema del TERRA GOLLUT film festival són les úniques que es realitzen en tot l’any en aquestes seus.

Per què heu decidit apostar pel públic jove i així també l’alumnat?

No només perquè el futur està en les mans dels joves, si no per dues raons més, la primera perquè en el nostre àmbit d’actuació tenim despoblament i una població altament envellida, i la segona perquè, les comarques d’interior, i especialment les de muntanya, són zones especialment tancades a la diversitat, de tota mena, de gènere, racial, sexual, cultural… Treballar amb els joves els temes socials i humanitaris, significa que la nostra acció pot tenir efectes més endavant perquè la societat sigui més justa.

Quin és l’objectiu de visibilitzar obres amb col·laboració amb les ONG? 

Les organitzacions no governamentals arriben allà on les administracions públiques i empreses privades no arriben en les seves polítiques públiques i accions de responsabilitat social corporativa, tan en voga en els darrers temps. Les ONG tenen la responsabilitat de fer arribar a la societat i a les entitats cofinançadores dels projectes els resultats de les seves activitats, no només als països que ho necessiten, sinó també a la població del país d’on surten els fons. Una manera pedagògica de fer arribar aquests resultats és mitjançant films documentals que han estat produïts per les mateixes ONG. Amb l’audiovisual es comunica i es transmeten missatges molt millor que amb qualsevol dossier o memòria. Cal projectar aquests valuosos materials audiovisuals i realitzar activitats de cinefòrum per interpretar-los i realçar l’alt valor afegit que intrinsicament tenen aquestes produccions.

Què aporta la programació TERRA GOLLUT a Acció>Cinema?

Doncs aporta a Acció>Cinema una mirada especialment sensible a tots els aspectes socials, humanitaris i compromesos que hem adquirit amb la nostra trajectòria de les vuit edicions que ja hem realitzat. Les activitats i films que realitzarem dins del marc d’Acció>Cinema tindran un component transformador, permetran que els participants puguin interpretar i comprendre situacions i problemàtiques que els ajudaran a entendre més el món.