24 abr. 2023

La sorpresa d’Acció>Cinema

Després d’un any ple d’Acció > Cinema, hem volgut fer una mirada enrere i preguntar als diferents festivals què és el que més els ha sorprès d’Acció>Cinema. Hem obtingut respostes que esperavem per la feina feta i d’altres que ens han sorprès per haver arribat més enllà del que pensavem:

 

Joaquim Roqué (Terra Gollut):

“El que més ens ha agradat, més que sorprès, perquè el nostre certamen és un certamen de cinema social i compromès, és que en arribar a més llocs, hem pogut comprovar que el cinema social interessa a tothom, i d’alternatiu no en té res, ans al contrari.”

Patricia Salvatierra (Sitges):

“La gran resposta per part del públic assistent i l’interés creixent que hi ha per les creacions de dones dins del cinema de gènere i fantàstic.”

 

Gloria Massana (TerrorMolins):

“Em va sorprendre la professionalitat i l’expertesa dels professionals que la van executar i la bona predisposisició de les dues entitats/agents de cooperació que hi van participar. Molt bona acollida per part del públic, sobretot l’activitat infantil.”


Mireia Manén (EMP):

El que més em va soreprendre va ser la bona acollida que va tenir el projecte amb les escoles, a qui vam proposar treballar dues pel·lícules a l’aula vinculades a treballar la cultura per la pau i la comprensió dels moviments migratoris. L’activitat va ser molt ben valorada i molt oportuna donada la crisi bèlica d’Ucraïna.

 

Ens han arribat moltes més respostes, i hem pogut evidenciar la importància de la necessitat de projectes com Acció > Cinema, per a treballar de la mà amb els festivals i donar obrir nous camins plens d’oportunitats.