26 maig 2023

Els reptes d’Acció>Cinema

Després d’un any ple d’Acció > Cinema, hem volgut fer una mirada enrere i preguntar als diferents festivals quins han estat els reptes que s’han trobat amb Acció>Cinema. Hem obtingut respostes que esperavem per la feina feta i d’altres que ens han sorprès per haver arribat més enllà del que pensavem:

 

Joaquim Roqué (Terra Gollut):

“El repte principal que tenim a cada sessió és crear el clima de diàleg , debat i reflexió en espais i col·lectius heterogenis. Tanmateix, això, hem de reconèixer, que és el repte també del TRANSHUMANT, el nostre projecte de cinema itinerant”.

Lídia Gilabert (NITS):

“El repte és sempre coordinar molts equips i persones i quadrar un calendari adient per a tothom. L’aprenentatge és, un cop més, que cal sumar, que cal que ens ajuntem i parlem i compartim. I un pel·lícula és sempre una excusa fantàstica, perquè des del gaudi sempre és més fàcil començar un debat sobre les preguntes que se’t plantegen des de la pantalla”.

Agustí Argelich (FILMETS):

“Després de la pandèmia reconnectar a la gent amb el simple fet de tornar al cinema a veure curtmetratges ja era un repte en sentit ampli i apropar-los a temes que no entren dins del capítol lúdic era en principi una incògnita que creiem s’ha resolt molt satisfactòriament i amb molt bona reacció i participació per part de l’audiència”.

Àngel Amargant (PROTESTA):

“El repte principal és fer arribar el cinema social als joves, que omplin les sales de cine, i aquest ha sigut el repte, i AC ha ajudat molt a aconseguir-ho”.

 

Ens han arribat moltes més respostes, i hem pogut evidenciar la importància de la necessitat de projectes com Acció > Cinema, per a treballar de la mà amb els festivals i donar obrir nous camins plens d’oportunitats.